Spółdzielnia
Producentów
Warzyw

Ekologia

Spółdzielnia Producentów Warzyw "TRAF" współpracuje z Małopolskim Centrum Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych. Prowadzone są analizy produkowanych warzyw. Na postawie przeprowadzonych badań produkty otrzymują świadectwa jakości.


Spółdzielnia posiada certyfikaty GLOBALGAP i BRC a w każdym sezonie przeprowadzane są badania uprawianych warzyw.